Câu hỏi 1 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Động cơ đốt trong là gì? Phân loại động cơ đốt trong theo các dấu hiệu: nhiên liệu, số hành trình của pit-tông trong một chu trình.


- ĐCĐT là loại động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt và quá trình biến đổi nhiệt năng thành công cơ học diễn ra ngay trong xi lanh của động cơ.

- Phân loại:

+ Căn cứ vào nhiên liệu chúng ta có  các loại động cơ:

  • Xăng.
  • Diezen.
  • Gas

+ Căn cứ vào số hành trình của piston chúng ta có  các loại động cơ:

  • 2 kì.
  • 4 kì.