Câu 2 trang 81 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày các bước cần thực hiện khi đúc trong khuôn cát.


Bước 1: Chuẩn bị vật liệu làm khuôn.

Bước 2: Tiến hành làm khuôn.

Bước 3: Chuẩn bị vật liệu nấu.

Bước 4: Nấu chảy và rót kim loại lỏng vào khuôn.