Câu 4, trang 9 sgk Ngữ văn 11

Trung bình: 3,95
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Theo anh chị, bút pháp kí sự của tác giả có gì đặc sắc? Phân tích nét đặc sắc ấy


 Bút pháp viết kí

- Quan sát tỉ mỉ, ghi chép trung thực, miêu tả cụ thể.

- Lối kể hấp dẫn, chân thực, hài hước.

- Kết hợp văn xuôi và thơ làm tăng chất trữ tình cho tác phẩm, góp phần thể hiện một cách kín đáo thái độ của người viết.

Chẳng hạn đoạn tác giả vào phủ chúa, thấy cảnh phồn hoa, vừa suy nghĩ đến thân thế mình, vừa khen cảnh đẹp phủ chúa, cảm khái ngâm lên bài thơ để ghi nhớ: 

Lính nghìn cửa vác đòng nghiêm ngặt, 

Cả trời Nam sang nhất là đây!

.................................................

Khác gì ngư phủ đào nguyên thuở nào!