Câu 2 trang 85 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày quá trình hình thành phoi.


Quá trình hình thành phoi: Dưới tác dụng của lực (do máy tạo ra) dao tiến vào phôi làm cho lớp KL phía trước dao bị dịch chuyển theo các mặt trượt tao ra phoi.