Câu 4 trang 85 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày các chuyển động khi tiện.


a. Chuyển động cắt:

- Phôi quay tròn.

- Dao chuyển động tịnh tiến.

b. Chuyển động tịnh tiến

- Chuyển động tịnh tiến dao ngang.

- Chuyển động tịnh tiến dao dọc