Câu hỏi thảo luận trang 37, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và sóng biển mà em biết.


Kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và sóng biển:

- Địa hình bồi tụ do nước chảy: bãi bồi, đồng bằng phù sa sông, tam giác châu (đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long).

- Địa hình bồi tụ do gió như: các cồn cát, đụn cát ở bờ biển.

- Địa hình bồi tụ do sóng biển: như bãi biển...