Câu 1 trang 37, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 145
Bạn đánh giá: Chưa

Quá trình bóc mòn là gì? Kể tên một số dạng địa hình do quá trình bóc mòn tạo thành.


- Khái niệm:

Quá trình bóc mòn là quá trình các tác nhân ngoại lực (nước chảy, sóng biển, băng hà, gió,...) làm các sản phẩm phong hóa dời khỏi vị trí ban đầu của nó.

- Một số dạng địa hình do quá trình bóc mòn tạo thành:

+ Địa hình bóc mòn do nước chảy: Rãnh nông (do nước chảy tràn), khe rãnh xói mòn (do dòng chảy tạm thời), các thung lũng sông, suối (do dòng chảy thường xuyên).

+ Địa hình bóc mòn do gió: Những hố trũng thổi mòn, bề mặt đá rỗ tổ ong, những ngọn đá sót hình nấm,...

+ Địa hình do tác động xâm thực và vài mòn của sóng biển: Hàm ếch sóng vỗ, vách biển, bậc thềm sóng vỗ...

+Địa hình tạo thành do băng hà: Vịnh hẹp băng hà (phi-o), cao nguyên băng hà, đá trán cừu...