Bài 1 Trang 166 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

1. Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai:

A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất.

B. Nước giải khát được nén CO2 vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ chua (độ axit) lớn hơn.

C. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn.

D. Than cháy trong oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong không khí.


Nội dung thể hiện trong câu sai là A.

Các bài khác