Câu hỏi thảo luận trang 77, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 12.1, hãy cho biết trên Trái Đất có những đai khí áp và những đới gió nào?

Câu hỏi thảo luận trang 77, SGK Địa lí 10.
Câu hỏi thảo luận trang 77, SGK Địa lí 10.


Các vành đai khí áp và đới gió trên Trái Đất:

- Trên Trái Đất có 7 đai khí áp: đai áp thấp xích đạo, hai đai áp cao chí tuyến, hai đai áp thấp ôn đới và hai đai áp cao cực.

- Các đới gió trên Trái Đất: gió mậu dịch (Tín phong), gió Tây ôn đới, gió Đông cực.