Câu hỏi thảo luận số 2 trang 78, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 47
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 19.1 và 19.2. hãy cho biết:

- Sự phân bố các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất có tuân theo quy luật địa đới không?

- Hãy lần lượt kể tên từng kiểu thảm thực vật từ cực vé Xích đạo.

- Hãy lần lượt kể trên từng nhóm đất từ cực về Xích đạo.


- Sự phân bố các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất tuân theo quy luật địa đới

- Các kiểu thảm thực vật  và nhóm đất từ cực về Xích đạo (900 – 00).

TT

Kiểu thảm thực vật

Nhóm đất

1

Hoang mạc lạnh

Băng tuyết

2

Đài nguyên

Đất đài nguyên

3

Rừng lá kim

Đất pốt dôn

4

Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới

Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới

5

Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao

Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao

6

Rừng cận nhiệt ẩm

Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm

7

Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt

Đất nâu rừng và cây bụi lá cứng

8

Hoang mạc và bán hoang mạc

Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc

9

Xa van, cây bụi

Đất đỏ, nâu đỏ xavan

10

Rừng nhiệt đới, xích đạo

Đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới.