Bài 1 trang 105 SGK Sinh học 10. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?


 Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau:

 * Nội bào tử:

   - Thời điểm hình thành:

     + Khi vi khuẩn gặp điều kiện môi trường bất lợi: cạn dinh dưỡng, tích lũy quá nhiều độc hại,…

     + Khi đi vào giai đoạn cần nghỉ ngơi hoặc đổi mới tế bào trong chu trình sống

   - Đặc điểm bào tử: kích thước nhỏ hơn tế bào sinh dưỡng, có vỏ dày là canxi đipicôlinat, có độ chịu nhiệt cao

   - Vai trò: tăng khả năng chống chịu, không có vai trò sinh sản

 * Bào tử kín:

   - Thời điểm hình thành: giai đoạn sinh sản

   - Đặc điểm bào tử: có cuống bào tử, túi bào tử nằm trên đỉnh cuống, bên trong túi chứa các bào tử.

   - Vai trò: sinh sản

 * Bào tử trần:

   - Thời điểm hình thành: giai đoạn sinh sản

   - Đặc điểm bào tử: có cuống bào tử, đỉnh cuống phân nhánh, các bào tử đính vơi nhau trên các nhánh

   - Vai trò: sinh sản