Bài 1 Trang 9 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A: Electron và proton.

B: Proton và nơtron.

C: Nơtron và electron.

D: Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.


Đáp số đúng là câu B : Proton và nơtron.