Bài 1 trang 116 SGK Sinh học 11. Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào?

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào?


* Điện thế nghỉ: là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi (không bị kích thích), phía trong màng tế bào tích điện âm so với phía ngoài màng tích điện dương.

 * Sự hình thành điện thế nghỉ:

      + Nồng độ ion K+ ở bên trong màng tế bào cao hơn bên ngoài màng tế bào, nồng độ ion Na+ở bên ngoài màng tế bào cao hơn ở bên trong màng tế bào.

      + Trên màng tế bào: cổng K+ mở, cổng Na+ đóng, ion K+ ở mặt trong màng di chuyển ra bên ngoài màng và nằm sát màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, mặt trong màng tế bào tích điện âm.

      + Bơm Na - K vận chuyển K+ từ bên ngoài màng vào bên trong màng, giúp duy trì nồng độ K+ bên trong màng cao hơn bên ngoài màng .