Câu 1, trang 9, sgk Ngữ văn 11

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 138
Bạn đánh giá: Chưa

Quang cảnh phủ chúa, cung cách sinh hoạt được tác giả miêu tả như thế nào? Qua sự quan sát đó nói lên cách nhìn , thái độ của Lê Hữu Trác đối với cuộc sống nơi phủ chúa như thế nào?


Miêu tả từ ngoài vào trong, từ bao quát đến cụ thể:

 Quang cảnh và cuộc sống sinh hoạt trong phủ chúa Trịnh

a. Quang cảnh

- Đi qua mấy lần cửa.

- Cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm.

- Dãy hành lang quanh co nối tiếp nhau.

- Có nhiều người: giữ cửa, vệ sĩ canh cửa,…

- Đồ nghi trượng sơn son thếp vàng.

- Đồ ăn toàn của ngon vật lạ.

→Thâm nghiêm, giàu sang, xa hoa.

b. Cuộc sống sinh hoạt

- Vào phủ chúa phải có thẻ, người dẫn đường.

- Tiếng quát tháo, người truyền chỉ, người canh cửa truyền báo rộn ràng, người ra vào việc quan, …

- Nhắc đến chúa và thế tử lời lẽ cung kính.

- Thầy thuốc đến thăm bệnh khúm núm, sợ sệt.

- Thế tử ở trong chốn màn che, trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên thể tạng yếu đi.

→ Quyền uy, nhiều lễ nghi, khuôn phép nhưng thiếu sinh khí.

═> Sự uy quyền và lộng quyền của phủ chúa → Bức tranh hiện thực lịch sử lúc bấy giờ

Thái độ và tâm trạng của LHT khi vào phủ chúa Trịnh

- Thừa nhận phủ chúa đẹp, sang, xa hoa lộng lẫy, nhưng với thái độ dững dưng, không thèm muốn

- Khen phủ chúa đẹp, sang nhưng không đồng tình cuộc sống quá no đủ, tiện nghi mà thiếu khí trời, không khí tự do.

-> Lê Hữu Trác có những phẩm chất đáng quý, tấm gương sáng về y đức