Bài 1 trang 118 SGK Sinh học 10. Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.


 - Capsit : là prôtêin bao bọc bên ngoài để bảo vệ lõi axit nuclêic.

   - Capsôme: là tập hợp của các capsit bao bọc bên ngoài bảo vệ lõi axit nuclêic.

   - Nuclêôcapsit: Gồm phức hợp axit nuclêic và vỏ capsit.

   - Vỏ ngoài: là vỏ bao bọc bên ngoài vỏ capsit. Được cấu tạo từ lớp lipit kép và prôtêin, trên bề mặt vỏ có gai glycôprôtêin có vai trò kháng nguyên và giúp virut bám vào tế bào chủ.