Bài 2 trang1189 SGK Sinh học 10. Nêu ba đặc điểm cơ bản của virut.

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu ba đặc điểm cơ bản của virut.


 Virut gồm 3 tính chất cơ bản sau:

   - Có kích thước siêu nhỏ, chỉ quan sát được chúng dưới kính hiển vi điện tử.

   - Kí sinh nội bào bắt buộc.

   - Virut có cấu tạo đơn giản gồm axit nuclêic bao quanh bởi vỏ prôtêin, chỉ chứa một loại axit nucleic ADN hoặc ARN.