Bài 3 Trang 124 SGK Lịch sử 10. Thống kê các thành tựu khoa học kĩ thuật ở các thế kỉ XVI- XVIII, nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó.

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 89
Bạn đánh giá: Chưa

Thống kê các thành tựu khoa học kĩ thuật ở các thế kỉ XVI- XVIII, nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó.


Bảng thống kê các thành tựu khoa học kĩ thuật ở các thế kỉ XVI- XVIII

Lĩnh vực

Tác giả- tác phẩm tiêu biểu

Sử học

Ô châu cận lục, phủ biên tạp lục..

Địa lí

Thiên nam tứ chí lộ đồ thư

Quân sự

Hổ trướng khu cơ- Đào Duy Từ

Triết học

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn

Y học

Lê Hữu Trác

Kĩ thuật

Súng đại bác, thuyền chiến, xây thành luỹ, làm đồng hồ...

Nhận xét

- Ưu điểm: Những thành tựu khoa học đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực, phong phú và có giá trị nghệ thuật hơn các thế kỉ trước.

- Hạn chế: Do những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời đã làm cho khoa học tự nhiên không có điều kiện phát triển. Trong lĩnh vực kĩ thuật, hạn chế trong việc tiếp thu thành tựu nhân loại, chưa có giá trị thực tiễn cao.