Bài 2 Trang 124 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê các loại hình nghệ thuật tiêu biểu của nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII. Nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó.

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Lập bảng thống kê các loại hình nghệ thuật tiêu biểu của nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII. Nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó


* Bảng thống kê các loại hình nghệ thuật tiêu biểu của nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII:

Loại hình nghệ thuật

Thành tựu

Kiến trúc, điêu khắc

- Một số công trình tiêu biểu: Chùa thiên Mụ, Chùa Tây Phương, Tượng phật bà Quan Âm.

Nghệ thuật dân gian

 - Thể hiện sự sáng tạo và tính thẩm mĩ, tài hoa của các nghệ nhân dân gian trên các vì, kèo ở các đình làng với các hình điêu khắc miêu tả  những cảnh sinh hoạt thường ngày của nhân dân như đi cày, đi bừa, đấu vật…

Nghệ thuật sân khấu

- Nghệ thuật sân khấu: tuồng, chèo, dân ca phát triển.

* Nhận xét:

- Những thành tựu trên đã phản ánh đời sống văn hóa, tâm linh  trình độ phát triển cao, sự đa dạng phong phú của  văn hoá nhân dân ta.

- Thể hiện sức sống, sức chiến đấu và sự  sáng tạo của nhân dân trong lĩnh vực văn hoá, tinh thần.