Bài 1 Trang 124 SGK Lịch sử 10. Phân tích đặc điểm và ý nghĩa của văn học Việt Nam ở các thế kỉ XVI - XVIII

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích đặc điểm và ý nghĩa của văn học Việt Nam ở các thế kỉ XVI - XVIII


- Văn học chữ Hán: mất dần vị thế. tuy nhiên ở  ở Đàng Trong, xuất hiện một số nhà thơ,người viết truyện kí,… góp phần làm cho văn học thêm phong phú.

- Văn học chữ Nôm phát triển mạnh như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Hoan... với các tác phẩm thơ Nôm bát hủ như : Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc,…

- Văn học dân gian: phát triển rực rỡ.

- Dòng văn học trong nhân dân nở rộ với các thể loại phong phú: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian… mang đậm tính dân tộc và dân gian.

* Ý nghĩa:

- Mang đến một kho tàng văn học, góp phần làm  đa dạng phong phú cho văn học Việt Nam.

- Thể hiện sự sáng tạo và sức chiến đấu của nhân dân và làm cho văn học mang đậm màu sắc nhân dân.