Bài 1 trang 13 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Khảo sát dao động của con lắc lò xo nằm ngang. Tìm công thức của lực kéo về.


Khảo sát con lắc lò xo

- Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể.

-Kéo vật ra một đoạn rồi thả ra thì vật dao động xung quanh VTCB.

- Kéo vật có li độ x.  Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ nhưng chỉ có lực Flà gây ra gia tốc cho vật.

Vậy con lắc lò xo dao động điều hòa.

+ Lực kéo về (lực phục hồi): luôn luôn hướng về vị trí cân bằng, ngược chiều với li độ.

F = -kx trong đó x là li độ của vật, đơn vị m; k là độ cứng con lắc lò xo