Bài 7 trang 205 SGK Hóa học 12. Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng...

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Khí SOdo các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SOvượt quá 30.10-mol/mkhông khí thì coi à không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít không khí ở một thành phố và phân tích có 0,0012 mg SOthì không khí ở đó có bị ô nhiễm không?


nSO2=0,0012*10−364=1,875*10−8mol

Nồng độ mol/m3 SO2 của thành phố  là:

1,875*10−850*10−3=0,375*10−6mol/m3(CHÚ Ý: 50lít = 50dm3= 50*10-3 m3)

So với tiêu chuẩn quy định, lượng SOchưa vượt quá 30*10-6mol/m3 nên không khí ở đó chưa bị ô nhiễm.