Bài 1 Trang 162 SGK Lịch sử 10. Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.


** Nước Anh:

Năm

Người PM

Tên PM

1764

Giêm Ha-gri-vơ

Sáng chế ra máy kéo sợi Gienni

1769

Ác-crai-tơ

Chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước.

1779

Crôm-tơn

Cải tiến máy kéo sợi tạo ra sản phẩm đẹp, bền hơn.

1784

Giêm Oát

Phát minh ra máy hơi n­ước và đưa vào sử dụng.

1784

 

Lò luyện gang đầu tiên được xây dựng.

1785         

Các-rai

Chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước, năng suất tăng 40 lần.

1814

Xti-phen-xơn

Chế tạo thành công đầu máy xe lửa.

** Các nước Pháp, Đức:

- Pháp: Những năm 30 của thế kỉ XIX đến những năm 1850 – 1870: Những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ.

- Đức: Những năm 40 của thế kỉ XIX: Những phát minh trong các ngành công nghiệp nặng, chủ yếu là luyện kim và hóa chất