Câu 2, trang 15, sgk Ngữ văn 10

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Chú ý bài Tổng quan văn học Việt Nam trả lời các câu hỏi sgk


- Người viết SGK và GV, HS toàn quốc đều tham gia giao tiếp. Họ có  độ tuổi khác nhau: Từ giáo sư, tiến sĩ đến HS lớp 10 THPT.

- Hoàn cảnh có tổ chức giáo dục, chương trình quy định hệ thống trường phổ thông.

- Các bộ phận hợp  thành của văn học VN. Đồng thời phác hoạ tiến trình phát triển của lịch sử văn học, thành tựu của nó. Văn bản giao tiếp còn nhận ra những nét lớn về nội dung và nghệ thuật của văn học V.N; con người Việt Nam qua văn học

- Người soạn sách muốn cung cấp tri thức cần thiết cho người học. Người học nhờ văn bản giao tiếp đó hiểu được những kiến thức cơ bản của nền vhọc VN.

- Sử dụng ngôn ngữ của văn bản khoa học. Đó là khoa học giáo khoa. Văn bản có bố cục rõ ràng. Những đề mục có hệ thống lí lẽ và dẫn chứng tiêu biểu