Bài 1 Trang 173 SGK Lịch sử 10. Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.


Các thuộc địa có vai trò quan trọng đối với các đế quốc:

- Là nơi đầu tư vốn  và là thị trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

- Nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào  và đặc biệt là nguồn nhân công rẻ mạt rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế của chủ nghĩa tư bản thời bấy giờ..

- Các thuộc địa là nơi Cung cấp binh lính vô cùng lớn  cho các cuộc chiến tranh.

- Thể hiện sức mạnh của các nước đế quốc,đế quốc nào càng có nhiều thuộc địa thì càng thể hiện được vai trò của mình.