Bài 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11. Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.


- Các nước Tư bản đang trong giai doạn phát triển mạnh mẽ  cần thị trường, thuộc địa

- Đông Nam Á là một khu vực  rộng lớn, có vị trí chiến lược quan trọng

- Tuy nhiên, Chế độ phong kiến đang  lâm vào tình trạng  khủng hoảng.

⇒ khu vực này đứng trước nguy cơ xâm lược của thực dân Phương Tây.