Bài 2 Trang 26 SGK Lịch sử 11. Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 40
Bạn đánh giá: Chưa

Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á  cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.


- Các phong trào diễn ra liên tục, sôi nổi nhưng còn mang tính tự phát.

- Hình thức đấu tranh chủ yếu là Khởi nghĩa vũ trang

- Lãnh đạo là các sĩ phu yêu nước và nông dân

- Thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân các nước Đông Nam Á