Bài 1 Trang 43 SGK Lịch sử 11. Sưu tầm những tài liệu, tranh ảnh về các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc , họa sĩ nổi tiếng thời cận đại

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

 Sưu tầm những tài liệu, tranh ảnh về các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc , họa sĩ nổi tiếng thời cận đại


 Âm nhạc

Nhà soạn nhạc Mô-da (1756 - 1791):
bản giao hưởng số 3, số 5, số 9

 

Nhà soạn nhạc Trai-cốp-xki (1840 - 1893):
Con đầm pích, hồ thiên nga.

 

Nhà văn - Nhà thơ

Nhà văn Vich-to-huy-gô (1802-1885):
Những người khốn khổ

 

Nhà văn Lép tôn Xtôi (1828-1910):
Chiến tranh và hòa bình, thời thơ ấu

 

Nhà thơ Pu-skin (1799 - 1837)
ông lão đánh cá và con cá vàng

Hội họa

Rem-bran (1606 - 1669)
tranh chân dung, sơn dầu

 

Van Gốc (1853 - 1890)