Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11. Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết.

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 372
Bạn đánh giá: Chưa

Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết.


Khi đất bị ngập nước, oxi trong không khí không thể khuếch tán vào đất, rễ cây không thể lấy oxi để hô hấp. Nếu như quá trình ngập úng kéo dài, các lông hút trên rễ sẽ bị chết, rễ bị thối hỏng, không còn lấy được nước và các chất dinh dưỡng cho cây, làm cho cây bị chết.