Bài 1 Trang 68 SGK Lịch sử 10. Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại)

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

 Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại)


Xã hội nguyên thủy:

- Niên đại: Cách ngày nay 4 triệu năm.

- Kinh tế: Tạo ra lửa và dùng lửa. Công cụ lao động được cải thiện từ thô sơ đến chính xác, đa dạng và sử dụng có hiệu quả.

- Xã hội:

+ Đời sống con người không ngừng tiến bộ: từ chỗ bữa ăn thiếu thốn, thất thường tiến tới dư dật, có để dành và cao hơn là biết chăn nuôi, trồng trọt để chủ động tạo ra nguồn thức ăn.
+ Mọi người đều sống theo cộng đồng, công bằng và tự nguyện, chưa có sự áp bức, cưỡng ép, tư hữu và bóc lột.

Xã hội cổ đại

Phương Đông cổ đại

+ Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.
+ Một số nghề thủ công như: đúc đồng, làm gốm, dệt vải, làm giấy,…
+ Việc trao đổi buôn bán trong vùng và giữa các vùng cũng được tiến hành.
+ Tầng lớp nông dân công xã là đông đảo nhất và giữ vai trò chủ yếu trong sản xuất.

Phương Tây cổ đại

+ Hai ngành sản xuất hính là thủ công và thương nghiệp. Tiền tệ xuất hiện.
+ Thị quốc ra đời và hoạt động nhộn nhịp.
+ Nô lệ là lực lượng sản xuất chính trong xã hội.

Xã hội phong kiến - trung đại

Phong kiến phương Đông

Hai giai cấp chính: địa chủ và nông dân lĩnh canh, quan hệ bóc lột chủ yếu là bóc lột địa tô

Phong kiến phương Tây (Tây Âu)
Hai giai cấp chính: lãnh chúa và nông nô.