Bài 1 trang 70 SGK Sinh học 11. Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật.

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 834
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật.


 

    Thú ăn thịt Thú ăn thực vật
Cấu tạo ống tiêu hóa Răng

Dạ dày

 

 


Ruột


Manh tràng

Răng được chia thành răng cửa, răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt lớn.

Dạ dày đơn.

Thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày.


Ruột non ngắn.


Không phát triển.

Có tấm sừng ở hàm trên. Răng nanh và răng cửa giống nhau, răng hàm và răng trước hàm có nhiều gờ cứng. 

Dạ dày đơn lớn.

Ở nhóm động vật nhai lại dạ dày có 4 ngăn: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ muối khế.


Ruột non rất dài.


Rất phát triển, nhất là ở động vật có dạ dày đơn.

Quá trình tiêu hóa Tiêu hóa ở khoang miệng

Vi sinh vật

Xé, nuốt thức ăn.

 


Không có sự tham gia tiêu hóa của vi sinh vật cộng sinh.

Nhai, nghiền nát thức ăn

Có sự tham gia tiêu hóa vi sinh vật cộng sinh