Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 11. Đánh dấu + vào vuông cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulôzơ.

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 58
Bạn đánh giá: Chưa

Đánh dấu + vào vuông cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulôzơ.

Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật:

    A - không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co bóp mạnh của dạ dày.

    B - được nước bọt thủy phân thành các thành phần đơn giản.

    C - được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

    D - được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.


Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

Đáp án: C