Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 11. Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 256
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?


  Thú ăn thực vật sử dụng thực vật là nguồn thức ăn chính. Thức ăn thực vật nghèo chất dinh dưỡng và khó tiêu hóa. Vì vậy thú ăn thực vật phải ăn số lượng thức ăn rất lớn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.