Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử 11. . Trình bày những nét chính về sự bành trướng của đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

*** Những nét chính về sự bành trướng của đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX:

- KT: Phát triển mạnh mẽ, Các công ty độc quyền ra đời Mitxui, mitsubisi….

- Chính trị:

+  Đối nội: Bóc lột công nhân nặng nề => 1901 Đảng XHDC của công nhân được thành lập

+  Đối ngoại: Xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng với các nước phương Tây; Thực hiện chính sách bành trướng xâm lược.