Bài 2 Trang 83 SGK Lịch sử 11. Hãy nhận xét về giai cấp lãnh đạo và con đường đấu tranh của cách mạng Ấn Độ trong những năm 1918 - 1939.

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 48
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nhận xét về giai cấp lãnh đạo và con đường đấu tranh của cách mạng Ấn Độ trong những năm 1918 - 1939.


+ Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại- M. Gandi

+ Hình thức đấu tranh: Hoà bình, bất bạo động

Xuất phát từ tư tưởng của M.Gan-đi, G/đ ông theo Ấn Độ giáo. Giáo lý của phái được xây dựng trên hai nguyên tắc chủ yếu:

+ Ahimsa: Tránh làm điều ác, kiêng ăn thịt, tránh sát hại sinh linh.

+ Satiagiaha: Kiên trì chân lý, kiên trì tin tưởng, không dao động và mất lòng tin sẽ thực hiện mong muốn.