Bài 3 Trang 101 SGK Lịch sử 11. Từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 100
Bạn đánh giá: Chưa

Từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.


Cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống nguy cơ chiến tranh  hạt nhân hủy diệt để bảo vệ  sự sống của con người và nền  văn minh  nhân loại đang là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn thể mọi người. Loài người cần mau chóng tìm ra giải pháp để tháo gỡ xung đột, hạn chế tối đa các cuộc chiến tranh mang tính khu vực  đang diễn ra hoặc có nguy cơ diễn ra trên thế giới .