Bài 1 Trang 101 SGK Lịch sử 11. Phát xít Đức đã bị tiêu diệt như thế nào?

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 59
Bạn đánh giá: Chưa

Phát xít Đức đã bị tiêu diệt như thế nào?


- 2/1943, chiến thắng Xtalingrát đã tạo ra bước ngoặt của CTTG, Hồng quân Liên Xô và Đồng minh chuyển sang phản công khắp các mặt trận.

- Mặt trận Xô-Đức: Cuối 1944  Hồng quân Liên Xô quyét quân Đức ra khỏi lãnh thổ Xô viết. Trên đường truy kích phát xít Đức, giúp các nước Đông và Nam Âu giải phóng.

- Mặt trận Bắc Phi: quân Anh, Mỹ tấn công mạnh mẽ, 5/1943 quân Đức và Italia hạ vũ khí.

- 9/5/1945, chính phủ mới của Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc ở châu Âu.