Bài 3 Trang 110 SGK Lịch sử 10. Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 48
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn


* Nguyên nhân của chiến tranh Nam - Bắc triều:

- Cựu thần nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim đã quy tụ lực lượng chống Mạc “phù Lê diệt Mạc” Thành lập chính quyền ở Thanh Hoá gọi là Nam triều, đối đầu với nhà Mạc ở Thăng Long – Bắc Triều.

- 1545 – 1592 chiến tranh Nam – Bắc triều bùng nổ

* Nguyên nhân chiến tranh Trịnh - Nguyễn:

-  Ở Thanh Hoá, Nam triều vẫn tồn tại nhưng quyền lực nằm trong tay họ Trịnh. Sau khi Nguyễn Kim chết để thao túng quyền lực vào tay họ Trịnh, Trịnh Kiểm tìm cách loại trừ phe cánh họ Nguyễn. 

- Ở mạn Nam: Họ Nguyễn cát cứ xây dựng chính quyền riêng. Tại Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng xây dựng cơ nghiệp của họ Nguyễn, dần tách khởi sự lệ thuộc với họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

- 1627 - 1672: chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ.