Bài 2 Trang 110 SGK Lịch sử 10. Hãy đánh giá vai trò của vương triều Mạc?

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 86
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy đánh giá vai trò của vương triều Mạc?


- Triều Lê sơ đã đi vào thời kì suy vong, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê, lập nên nhà Mạc đó là sự thay thế tất yếu, khách quan của lịch sử.

- Sau khi thành lập, trong thời gian đầu, nhà Mạc đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ, góp phần ổn định đất nước như:

+ Nhà Mạc xây dựng chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê.

+ Tổ chức thi cử đều đặn.

+ Xây dựng quân đội mạnh.

+ Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Tuy nhiên khi quân Minh tiến xuống nước ta, nhà Mạc đã lúng túng, dâng sổ sách cho quân Minh làm mất đi sự tin tưởng của nhân dân, đưa nước ta vào thời kì khủng hoảng.