Bài 1 Trang 110 SGK Lịch sử 10. Em hãy cho biết nguyên nhân suy sụp của triều Lê sơ

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Em hãy cho biết nguyên nhân suy sụp của triều Lê sơ.


- Nguyên nhân:

+ Vua và quan lại không quan tâm đến triều chính.

+ Quan lại, địa chủ chiếm đoạt ruộng đất

+ Các thế lực phong kiến nổi dậy tranh chấp quyền lực – Mạnh nhất là thế lực Mạc Đăng Dung.

+ PT đấu tranh của nông dân bùng nổ ở nhiều nơi.