Bài 3 trang 174 SGK Sinh học 11. Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.


Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể:

      - Sinh sản vô tính: tạo ra cơ thể mới mà không qua thụ tinh.

      - Tái sinh: tái tạo lại những cơ quan, bộ phận cơ thể đã mất mà không tạo được cơ thể mới.