Bài 3 trang 22 SGK Sinh học 10. Nêu và cho biết chức năng của các loại lipit.

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 391
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu và cho biết chức năng của các loại lipit.


Có 4 loại lipit là: mỡ, photpholipit, sterôit, vitamin và sắc tố

- Mỡ:

   + Cấu tạo: 1 phân tử glixêrol (rượu 3C) liên kết với ba axit béo. Mỗi axit béo thường được cấu tạo từ 16 đến 18 nguyên tử cacbon.

   + Mỡ động vật thường chứa các axit béo no; dầu thực vật và một số loài cá chứa nhiều axit béo không no, thường tồn tại ở dạng lỏng.

   + Chức năng :dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.

- Phôtpholipit:

   + Cấu tạo: một phân tử glixêrol liên kết với hai phân tử axit béo và một nhóm phôtphat.

   + Chức năng: cấu tạo nên các loại màng của tế bào.

- Sterôit:

   + Một số lipit có bản chất hoá học là sterôit cũng có vai trò rất quan trọng trong tế bào và trong cơ thể sinh vật.

   + Chức năng: cấu tạo nên màng sinh chất của tế bào (côlestêrôn), hoomon giới tính(estrôgen, testosterone)

- Sắc tố và vitamin:

   + Sắc tố: carôtenôit, diệp lục,…

   + Vitamin: A, D, K, E