Bài 3 trang 27 SGK Sinh học 11. Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng ...

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 54
Bạn đánh giá: Chưa

Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH4+ đầu độc?


Khi lượng NH4+ trong cơ thể thực vật quá nhiều chúng sẽ khử độc NH4+ đồng thời dự trữ NH4+ bằng cách hình thành amit:

   Axit amin đicacbôxilic + NH4+ → Amit.

   Ví dụ: Axil glutamic + NH4+ → Glutamin.