Bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11. Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 917
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?


 Thực vật chỉ có thể sử dụng nitơ ở dạng khử là NH4+. Tuy nhiên khi cây hấp thụ nitơ thì chúng hấp thụ ở cả dạng NH4+. và NO3-. Do vậy trong mô thực vật cần diễn ra quá trình khử nitrat để chuyển NO3- thành NH4+ để cây có thể sử dụng.