Bài 4 trang 132 SGK Sinh học 11. Đặc tính nào là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn?

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 50
Bạn đánh giá: Chưa

Đặc tính nào là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn?

A - Tính hung dữ.
B - Tính thân thiện.
C - Tính lãnh thổ.
D - Tính quen nhờn


Tính hung dữ. 

Đáp án: A