Bài 2 trang 132 SGK Sinh học 11. Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng?

Trung bình: 4,88
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng?


 * Động vật có tập tính bảo vệ lãnh thổ của mình chống lại các cá thế khác cùng loài để bảo vệ nguồn thức ăn, nơi ở và sinh sản.

 * Ý nghĩa của tập tính bảo vệ lãnh thổ: đảm bảo các cá thể phân bố hợp lí để tồn tại.