Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng SGK Địa Lý lớp 12