Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác

Trung bình: 4,82
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác SGK Công Nghệ lớp 12

Giới thiệu mục tiêu tiết học :

    - Nối được tải ba pha hình sao và hình tam giác.

Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Tìm hiểu các dụng cụ đo.

Bước 2: Quan sát, tìm hiểu bảng thực hành.

Bước 3: Nối tải ở bảng thành hình tam giác.

Bước 4: Nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính.

Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.