Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ SGK Công Nghệ lớp 12

1. Thiết bị, dụng cụ (cho một nhóm học sinh)

- Động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc đã tháo rời sắp xếp có thứ tự : 1 cái.

- Động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc còn nguyên vẹn : 1 cái.

- Thước cặp : 2 cái.

- Thước lá : 2 cái.

2. Nội dung và quy trình thực hành

Bước 1. Quan sát và mô tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc các số liệu kĩ thuật trên nhãn động cơ và nêu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật vào bảng 1 báo cáo thực hành theo mẫu.

Bước 2. Quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết quả vào bảng 2 báo cáo thực hành theo mẫu.