Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục SGK Tin Học lớp 10