Bài 1: Tin học là một ngành khoa học

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 1: Tin học là một ngành khoa học SGK Tin Học lớp 10

1. Sự hình thành và phát triển của Tin học:

- Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học độc lập, có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng. Được ứng dụng trong hầu hêt các lĩnh vực của xã hội.

2. Đặc tính và vai trò của MTĐT

 a. Đặc tính:

- “Làm việc  không mệt mỏi”.

- Tốc độ xữ lý thông tin nhanh, độ chính xác cao.

- Lưu trữ được một lượng lớn  thông tin trong một không gian hạn chế.

-  Giá thành ngày càng hạ.

- Máy tính ngày càng gọn nhẹ, tiện dụng và phổ biến.

 b. Vai trò:

- Là một công cụ trợ giúp trong công việc, hiện không thể thiếu trong kỉ nguyên thông tin.

3. Thuật ngữ “Tin học”:

 Tin học là một ngành KH có mục tiêu là phát triển và sử dụng MTĐT để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của TT, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội